jméno heslo
VUT v Brně
FSI VUT
HeRoDis
Teacher
Studis
LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk
Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Novinky a aktuality
+ PŘEDNÁŠKA "TRENDY V MATERIÁLECH, TECHNOLOGIÍCH A DESIGNU" - 26/04/16
+ RED DOT AWARD 2016 PRO MATÚŠE CHLPKA - 07/04/16
+ WORKSHOP K PROJEKTŮM H2020 - 07/04/16
+ 57th INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2016) - 07/04/16
+ ZÚČASTNĚTE SE 2. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO BIENÁLE STUDENTSKÉHO DESIGNU! - 12/02/16
+ HROMADNÉ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ NA ÚK V ROCE 2016 - 10/02/16
+ XII. MEZINÁRODNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE "MAZÁNÍ V MODERNÍM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU" - 04/02/16
+ VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN - 04/01/16
+ OBHAJOBA DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE ING. DAVID KOŠŤÁL - 30/11/15
starší novinky ...
Odborné přednášky a semináře
26.05.2016
Ing. Milan Klapka, Ph.D. - Výzkumná, výuková a ostatní činnost na ÚK
27.04.2016
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. - Vědecko-výzkumná, pedagogická a jiná činnost na ÚK
starší přednášky a semináře ...
Tiskové zprávy
23.05.2016
RET DOT DESIGN PRO STUDENTA VUT
26.01.2016
NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015
starší tiskové zprávy ...
Komerčně využitelné projekty
Optický tribometr pro studium mazaného kontaktu s různou orientací vektorů rychlostí
Ing. Milan Omasta; Ing. Jan Medlík
Zařízení slouží k experimentálnímu studiu tenkých mazacích filmů. Mazaný kontakt je simulován ve styku rotujícího skleněného disku a otáčejícího se ocelového soudečku. Kontakt je zatěžován pomocí ...
Synchronizační zařízení pro vysokorychlostní kameru
SVOBODA, P.; ČUDEK, V.
Synchronizační zařízení přijímá data z inkrementálního kodéru. Je řízeno čítačem pulsů ZX340 a vlastním TTL obvodem. Spuštění kamery je realizováno pomocí (vstupního - spouštěcího) TTL pulsu ze ...
všechny komerčně využitelné projekty ...
Studium na ÚK
Obor Konstrukční inženýrství
Obor Konstrukční inženýrství poskytuje budoucím inženýrům potřebné znalosti a dovednosti, které využijí ve většině strojírenských oborů zabývajících se návrhem, verifikací, moderními metodami konstruování, měřícími metodami a zpracováním získaných dat.
Obor Průmyslový design
Obor Průmyslový design je atraktivní, dynamicky se rozvíjející obor, na pomezí umění a průmyslu, se vztahem k reklamě a módě. Profilové Ateliérové předměty jsou založeny na tvůrčí práci, s důrazem na samostatný a kreativní přístup.